Cognitieve ontwikkeling en voeding: Het MIND-dieet belooft veelbelovende resultaten

Een dieet dat niet alleen bijdraagt aan onze fysieke gezondheid, maar ook aan onze cognitieve capaciteiten, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is het MIND-dieet, een combinatie van het mediterrane dieet en het zoutarme DASH-dieet, precies dat: een voedingsplan dat bedoeld is om cognitieve achteruitgang te bestrijden. Volgens recent onderzoek lijkt het dieet niet alleen te werken voor volwassenen, maar ook voor kinderen.

Hersengezondheid

Het MIND-dieet, de focus ligt op groenten, vers fruit en peulvruchten, met speciale aanbevelingen voor extra groenten zoals bladgroenten en bessen voor een betere hersengezondheid. Het dieet is al uitvoerig onderzocht bij volwassenen, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten bij kinderen. Recent onderzoek van de University of Illinois heeft echter aangetoond dat het dieet een positieve link kan hebben met de cognitieve ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen die het MIND-dieet volgen beter presteren in cognitieve tests.

Onderzoeker Shelby Keye en haar team onderzochten het effect van het MIND-dieet en de Healthy Eating Index-2015 (HEI) op het vermogen van kinderen om de aandacht bij bepaalde taken te houden. Ze ontdekten dat alleen het MIND-dieet een duidelijke positieve link liet zien met de testscores van de kinderen, wat aantoont dat het MIND-dieet de potentie heeft om de cognitieve ontwikkeling van kinderen te verbeteren en hun schoolresultaten te verhogen.

Kans op verminderen dementie

Maar hoe zit het met de relatie tussen voeding en dementie bij volwassenen? Tosca de Crom, een onderzoeker ondersteund door Alzheimer Nederland, heeft onderzocht of het MIND-dieet de kans op dementie kan verminderen. Haar resultaten tonen aan dat het MIND-dieet op de korte termijn een positief effect kan hebben. In haar studie identificeerde ze mensen die het MIND-dieet volgden en volgde ze vervolgens welke van deze mensen dementie ontwikkelden. De eerste vijf tot zeven jaar zag ze een sterk effect van het dieet.

Ondanks het potentieel van het MIND-dieet, waarschuwt De Crom dat het geen wondermiddel is. Hoewel voeding een rol kan spelen in het verminderen van het risico op dementie, is het nog steeds een complexe factor om te onderzoeken, en het is belangrijk om rekening te houden met andere gezonde gewoonten, zoals slaappatronen, lichaamsbeweging en mentale activiteit.

Zowel Keye als De Crom zijn van mening dat er meer onderzoek nodig is om de causale verbanden tussen het MIND-dieet en de cognitieve functie verder te verkennen. In de tussentijd blijft het advies om een uitgebalanceerd dieet te volgen, met een focus op gezonde voedingsgroepen, zoals die in het MIND-dieet worden benadrukt, om zo een goede gezondheid te bevorderen.